Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Chủ nhật - 02/10/2016 19:13
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trường THPT Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 như sau:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮKLẮK   
     TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
                Số: 172/ KHNV-LTT                                       Krông Năng, ngày 29 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

  
 Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 28/8/2016 của Bộ giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành giáo dục; Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017; Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2016 – 2017 của GD mầm non, GD phổ thông, GDTX.
 Căn cứ Công văn số 1249/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017.
 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trường THPT Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 như sau:
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của các cấp từ huyện đến tỉnh, đặc biệt là Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk; đồng thời có sự phối kết hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan ban ngành trong huyện, của xã Phú Xuân; sự quan tâm và ủng hộ của Ban đại diện và các bậc phụ huynh học sinh trong toàn trường.
- Cơ sở vật chất đã và đang được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Đặc biệt nhà trường có khu vực TDTT, sân bóng đá mi ni 7 người bằng cỏ nhân tạo rất thuận lợi cho quá trình rèn luyện, giáo dục thể chất cho học sinh.
- Đội ngũ CBGV – CNV đa số còn trẻ, năng nổ, đoàn kết, nhiệt tình trong công tác dạy học và giáo dục.
- Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã đạt được nhiều thành tích được các cấp lãnh đạo, phụ huynh học sinh, cộng đồng ghi nhận; làm cơ sở, niềm tin, niềm tự hào cho thầy và trò tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong những năm tiếp theo.
1.2. Khó khăn.
            - Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 vẫn còn rất thấp, 100% học sinh đăng ký xét tuyển vào trường đều trúng tuyển nhưng vẫn tuyển không đủ chỉ tiêu được giao.
            - Diện học sinh học lực yếu, kém và vi phạm đạo đức, lười học, hay nghỉ học vẫn còn.
            - Đời sống của nhân dân địa phương và các xã lân cận trên địa bàn còn nhiều khó khăn, vì vậy việc đầu tư cho con em học tập hạn chế.
            - Hệ thống các phòng thí nghiệm thực hành còn nhiều bất cập, đặc biệt là thiết bị, hóa chất, giáo cụ trực quan không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu;  phòng học bộ môn và nhà thi đấu đa năng chưa có, ảnh hưởng nhiều đến công tác dạy và học của một số bộ môn.
2. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Lãnh đạo nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ và tính sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động gắn với các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực .v.v.. qua đó tạo động lực đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2016 – 2017, tạo tiền đề vững chắc thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.
3. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
3.1. Xây dựng cơ sở vật chất:
            - Đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, tăng cường đầu tư trang thiết bị, thư viện hướng tới xây dựng thư viện đạt danh hiệu thư viện tiên tiến trong năm học 2016 - 2017. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị công nghệ thông tin hiện có phục vụ cho việc dạy và học một số bộ môn. Đẩy mạnh phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. Tăng cường đầu tư và kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các thiết bị dạy học hiện có phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.
            - Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phát huy danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
            - Tập trung huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình; sửa chữa bàn, ghế, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.
3.2. Hoạt động dạy học và giáo dục.
            3.2.1. Đối với giáo viên, cán bộ và nhân viên.
          - 100% CBGV – CNV có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm công tác, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động.
          - 100% GV thực hiện đúng quy chế chuyên môn, có đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài lên lớp để nâng cao hiệu quả giảng dạy.
          - Thực hiện dự giờ hàng tuần, hàng tháng đảm bảo ít nhất 10 tiết/GV/học kỳ nhằm học hỏi kinh nghiệm và tư vấn thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả; Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng dự giờ kiểm tra, tư vấn thúc đẩy 100% giáo viên/ học kỳ luân phiên các bộ môn theo phân công.
          -100% GV trực tiếp đứng lớp tham gia thao giảng ít nhất 02 tiết/ năm học ( Tổ chuyên môn lên kế hoạch theo từng học kỳ để thực hiện ) làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại chuyên môn cả năm, Giáo viên dạy giỏi từ cấp Tỉnh trở lên trong thời gian giữa 2 chu kỳ do cấp trên tổ chức và Tổ trưởng chuyên môn có thể không tham gia thao giảng nhưng phải có ít nhất 1 tiết dạy mẫu/ học kỳ, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm học này được bảo lưu kết quả trong năm học tiếp theo. Phấn đấu duy trì có từ 30% đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hàng năm.
            - 100% GV,CB,NV hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ 80% trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 20% trở lên được đề nghị các cấp khen thưởng, có từ 07 đ/c trở lên được đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từ 01 đ/c trở lên được đề nghị công nhận  chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
          - Khuyến khích các Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề tập trung vào các chủ đề: đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và phương pháp nghiên cứu khoa học và giáo dục phù hợp với thực tế nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
          - Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường, toàn trường có từ 06 sáng kiến kinh nghiệm trở lên dự thi cấp tỉnh.
          - 100% giáo viên trực tiếp đứng lớp sử dụng được thiết bị công nghệ thông tin hiện có ứng dụng trong dạy học trên lớp, thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm quản lý SMAS trong việc theo dõi học sinh, quản lý điểm và trao đổi được thông tin nội bộ qua Email.
          - Có từ 03 giáo viên đạt danh hiệu GVCN xuất sắc tiêu biểu, còn lại xếp loại từ khá trở lên.
          - Các bộ môn đều có học sinh tham gia dự thi các cuộc thi, kỳ thi và hội thi cấp Tỉnh, có từ 10 giáo viên trở lên có học sinh đạt giải cấp Tỉnh.
          - Có ít nhất 05 tập thể Tổ đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến và có từ 03 tập thể Tổ được đề nghị các cấp khen thưởng.
            - Trường giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu đơn vị văn hóa và được đề nghị UBND Tỉnh Tặng Bằng khen.
            3.2.2. Chất lượng học sinh:
            Sĩ số học sinh năm học 2016 – 2017:
 
Khối Sĩ số Nữ Số lớp dân tộc thiểu số Nữ DT
Khối 10 243 98 07 30 11
Khối 11 253 151 07 28 18
Khối 12 192 101 06 32 24
Tổng cộng 688 350 20 90 53
 
            - Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học dưới 3% (không kể số học sinh chuyển trường).
            - Phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh có học lực Giỏi và Khá đạt từ 40% trở lên, còn lại chủ yếu trung bình, giảm tỷ lệ học sinh có học lực Yếu và Kém dưới 15%.
- Phấn đấu tất cả các bộ môn đều có học sinh tham gia đội tuyển dự thi các cuộc thi, kỳ thi, hội thi do cấp trên tổ chức, Có từ 30 giải cấp Tỉnh trở lên.
            - Phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng trên 92%, tỷ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại trên 98%.
            - Phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm Tốt và Khá đạt từ 95% trở lên, không có học sinh hạnh kiểm Yếu.
- Phấn đấu 100% học sinh khối lớp 12 đủ điều kiện dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017, tỷ lệ đỗ TN THPT cao hơn mặt bằng chung của tỉnh;
3.2.3. Đối với các tổ chức đoàn thể: Các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh.
            4. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
            4.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ:
            Đầu năm học 2016 – 2017 toàn trường có 55 CBGV – CNV được thống kê như sau:
 
TT Chức danh Tổng số Trình độ chuyên môn Biên chế Hợp đồng 68 Hợp đồng khác Ghi chú
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Lao động PT
1 Cán bộ quản lý 03 02 01 00 00 00 03 00 00  
2 GV đứng lớp 43 05 38 00 00 00 40 00 03  
3 Hành chính 09 00 00 00 05 03 05 02 02  
Cộng: 55 07 39 00 06 03 48 02 05  
 
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên và CBQL theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và từng bước nâng cao chất lượng; tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, lương tâm và đạo đức nhà giáo.
            - Tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá CBQL và giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học theo hướng dẫn của ngành.
            - Đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện và tạo cơ hội để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt thành tích cao.
            - Hàng năm có kế hoạch cử CBGV – CNV tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục kỹ năng cho học sinh.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/2008/BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Chú trọng chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc phối hợp với gia đình để giáo dục toàn diện cho học sinh.
            4.2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:
4.2.1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy, tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử.
            - Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường Phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành.
- Thực hiện dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình các môn học. Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng; chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêm thông tin chính xác về giáo dục.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cùng với việc thực hiện 3 công khai để người học và xã hội đánh giá, giám sát:
                        1. Công khai chất lượng đào tạo.
                        2. Công khai các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.
                        3. Công khai thu – chi tài chính và 4 kiểm tra của ngành.
            4.2.2. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh như các hoạt động văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ.v.v.. cùng với việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương, nề nếp, tăng cường giáo dục việc chấp hành kỷ luật, bài trừ mọi hình thức bạo lực.
            4.2.3. Thực hiện phân công và chịu trách nhiệm rõ ràng từ Ban giám hiệu đến các tổ trưởng, đồng thời đề cao trách nhiệm của cá nhân phụ trách. Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác hàng tháng, năm học bằng kế hoạch và thông qua kế hoạch.
4.2.4. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm CNTT trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học...; nâng cấp và khai thác có hiệu quả Website của trường.
            4.2.5. Tổ chức có hiệu quả việc kiểm tra nội bộ; Đổi mới công tác thanh, kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh; xét duyệt lưu ban, lên lớp, dạy thêm- học thêm…); thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có); không để tình trạng CBGV – CNV vi phạm đạo đức nhà giáo.
            4.2.6. Công tác chủ nhiệm và kiêm nhiệm
            - Ngoài vai trò giảng dạy, thầy, cô giáo cần phải làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống và các kỹ năng cho học sinh thông qua dạy học, công tác chủ nhiệm lớp và các công tác kiêm nhiệm khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi mỗi thầy, cô giáo phải thực sự nỗ lực phấn đấu, gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
            - Phát huy tốt vai trò tổ trưởng Tổ chủ nhiệm- công tác giám thị và Giáo viên chủ nhiệm lớp; Giáo viên chủ nhiệm phải luôn chủ động phối kết hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh để giáo dục và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của lớp mình trước Hiệu trưởng nhà trường.
            - Tổ chức dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời có những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác chủ nhiệm lớp.
            - Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường, chọn GVCN giỏi tham gia dự thi cấp tỉnh.
            5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC:
            5.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vận động và các phong trào thi đua do nhà trường phát động. Đặc biệt, chú trọng triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Bằng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài đạt hiệu quả cao.
5.2. Phát huy và nâng cao vai trò năng lực cá nhân, các tổ xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, thực hiện kiểm tra chung các bài kiểm tra từ 01 tiết trở lên các môn cơ bản; đảm bảo đánh giá đúng năng lực thực chất, đồng thời hướng dẫn học sinh tự đánh giá khả năng của mình. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém nhằm không ngừng nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.
            5.3. Thông qua kết quả các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia, chủ động phân tích, đánh giá theo môn, theo tổ hợp môn xét tuyển sinh ĐH, CĐ rút ra những ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác dạy học và ôn tập. Chú trọng tổ chức giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo những đổi mới về công tác thi THPT quốc gia năm 2017.
            5.4. Quán triệt đặc trưng của các môn học để có hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp theo định hướng đổi mới của Bộ GD&ĐT. Đối với môn Ngữ văn, cần coi trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học cần từng bước đổi mới kiểm tra, đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.
            Tổ tiếng Anh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo ra sân chơi bổ ích, nhằm tạo hứng thú học tập và trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá HS thực hiện theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông.
            5.5. Điều tra nắm rõ các đối tượng học sinh dân tộc thiểu số để có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện để các em học tập và rèn luyện đạt kết quả cao (chú trọng để phát huy thế mạnh của các em nhất là trong các phong trào văn nghệ, TDTT).
            6. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 
            6.1. Công tác giảng dạy:
            - Triển khai thực hiện có hiệu quả theo Văn bản số 1249/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017.
- Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản.
- Thực hiện phân công chuyên môn đảm bảo tính khoa học, khách quan nhằm phát huy được năng lực của mỗi cá nhân.
- Chú trọng việc xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh.
- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nhất là chất lượng 2 mặt giáo dục.
- Tổ trưởng chuyên môn phải thực sự năng động, sáng tạo trong công tác, bám sát nội dung đã được tập huấn để ngày càng nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành tổ chuyên môn.
-Tổ chức thao giảng và dạy mẫu theo kế hoạch của Tổ chuyên môn đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào trung tuần tháng 3/2017 ( theo điều lệ hiện hành, có kế hoạch riêng).
            - Các tổ và chuyên môn nhà trường cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chú trọng nội dung đổi mới phương pháp dạy học, nội dung dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới thi THPT Quốc gia giai đoạn 2017-2020; khai thác và sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy cả trong chính khóa và dạy ôn tập theo yêu cầu của học sinh và phụ huynh. Chuyên môn nhà trường bám sát hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT để quản lý các hoạt động chuyên môn của trường.
- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh trình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần tuý theo lối đọc-chép; chú trọng tổ chức học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý nhằm phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học. Coi trọng việc thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm, phòng thực hành để nâng cao kỹ năng thực hành của học sinh.
- Bộ phận khảo thí- Công nghệ Thông tin, Giáo viên tin học cần có nhiều giải pháp nhằm tạo ra sự đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng.
- Tăng cường quản lý và kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; không để tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan và các hiện tượng tiêu cực khác.
            6.2. Các mặt giáo dục học sinh:
            6.2.1. Giáo dục đạo đức:
            - Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của người học sinh được quy định trong Điều lệ trường Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của trường. Tiếp tục đưa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên trong trường, tạo môi trường thuận lợi nhất đối với việc học tập của HS.
            - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, thực hiện ứng xử có văn hóa trong trường học, quyết tâm bài trừ bạo lực và các tệ nạn xã hội trong học đường.
            - Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông.
            6.2.2. Hiệu quả học tập:
            - Giáo dục, quán triệt, định hướng để học sinh nhận thức đúng và đầy đủ về việc học tập của mình ở trường cũng như ở nhà.
            - Quan tâm giáo dục học sinh yếu kém để những học sinh có học lực yếu, kém dám nhìn thẳng vào sự thật, từ đó nỗ lực phấn đấu, kiên trì ôn lại kiến thức đã học đồng thời nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ để từng bước tiến bộ trong học tập.
            - Giáo viên chủ nhiệm phải là chỗ dựa đáng tin cậy, nắm bắt được các mặt mạnh, hạn chế, sự tiến bộ hay chưa tiến bộ của từng học sinh để có giải pháp giáo dục kịp thời.
            - Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học; đồng thời tạo mọi cơ hội và điều kiện tốt nhất để các em học tập và rèn luyện đạt kết quả cao. Chú trọng bồi dưỡng theo đặc thù bộ môn, bám sát quy chế thi, hướng dẫn, phân tích kết quả để nâng cao chất lượng mũi nhọn đồng thời định hướng phương pháp tự học, phương pháp nghiên cứu cho học sinh.
            6.3. Giáo dục thể chất, y tế trường học, lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp.
            - Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 – 2017.
- Phát huy kết quả đạt được của công tác GDTC, TDTT những năm học trước, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giờ dạy thể dục chính khoá. Thực hiện đúng tiến độ chương trình đã được phê duyệt và việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hình thức nhận xét (không cho điểm). Giáo viên thể dục cần phải nghiên cứu thêm các tài liệu chuyên ngành, các sách hướng dẫn huấn luyện chuyên môn để nâng cao chất lượng giờ dạy.
- Chú trọng công tác Giáo dục Quốc phòng- An ninh, công tác Giáo dục Thể chất, lập đội tuyển ôn luyện và tham gia có hiệu quả Hội thao Quốc phòng- An ninh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV và thi Học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh vào tháng 3 năm 2017.
            - Cán bộ y tế cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho thầy và trò toàn trường, phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống tai nạn, dịch bệnh.v.v…
            - Tổ chức dạy đúng, dạy đủ các hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp và môn nghề phổ thông theo quy định.
            - Tổ chức lao động dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, cây cảnh đảm bảo trường luôn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.
            7. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH:
            7.1. Công tác cơ sở vật chất:
            Tích cực tham mưu để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từng bước khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy học và giáo dục, thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2015-2020.
            7.2. Công tác thư viện, thiết bị:
            - Tham mưu để Sở GD&ĐT đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm có chất lượng, đảm bảo cho dạy và học; đồng thời có kế hoạch triển khai dạy các tiết thực hành thí nghiệm theo phân phối chương trình ngày càng có chất lượng.
            - Tích cực đầu tư và khai thác tiềm năng của thư viện ngày càng có hiệu quả; phấn đấu trong năm học 2016 - 2017 đạt danh hiệu thư viện tiên tiến.
            7.3. Công tác tài chính:
            - Thực hiện thu – chi đúng qui định, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính và theo quy chế chi tiêu nội bộ.
            - Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra và công khai tài chính hàng năm theo quy định.
            8. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:
            Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ; nhà trường luôn tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình theo Nghị quyết đã đề ra. Phối hợp cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời thông qua các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tổ chức các cuộc thi, các câu lạc bộ, kết hợp với chuyên môn chọn những học sinh xuất sắc tham gia dự thi các cấp, đặc biệt là đường lên đỉnh Olympia, tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
            9. CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG:
            9.1. Trên cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện 3 cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức ký cam kết thi đua ngay từ đầu năm học. Trong năm hoc 2016 – 2017 nhà trường phát động 4 đợt thi đua như sau:
            Đợt 1: Từ đầu năm học đến 20/11/2016.
            Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.
            Đợt 2: Từ ngày 21/11/2016 đến sơ kết học kỳ I.
            Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12”.
            Đợt 3: Từ đầu học kỳ II đến 26/3/2017.
            Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3”.
            Đợt 4: Từ ngày 27/3/2017 đến tổng kết năm học 2016 – 2017.
            Chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5”.
            9.2. Khen thưởng:
            Trên cơ sở thành tích đạt được của các cá nhân và tập thể trong năm học 2016 – 2017, nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể và Hội cha mẹ học sinh dành kinh phí đúng mức để khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần làm việc của các cá nhân và tập thể một cách kịp thời. Trong Thi đua – Khen thưởng kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, gian lận, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động của ngành và các phong trào thi đua do nhà trường phát động.
            Tóm lại: Năm học 2016 – 2017 là năm học tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 được Hội nghị Cán bộ –viên chức đề ra./.
Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- VP. Sở GD&ĐT Đắk Lắk;
- VP. Huyện ủy;                                                                                               ( đã ký ban hành)
- VP. HĐND – UBND huyện;
- CBGV – CNV toàn trường;(qua Email)
- Lưu: HT, VT.
 
 

Nguồn tin: Ban Giám hiệu nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây