Kế hoạch Kiểm tra và sơ kết học kì I, năm học 2016 - 2017

Thứ ba - 06/12/2016 18:50
Thực hiện Kế hoạch số 172/KHNV-LTT, ngày 29/9/2016 của nhà trường về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;Nhà trường lên kế hoạch kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG                             Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
            Số:  240 /KH-KT&SKHKI                           
Krông Năng, ngày  05  tháng 12 năm 2016
                                                                  
KẾ HOẠCH
 Kiểm tra và sơ kết học kì I, năm học 2016 - 2017

 
Căn cứ Quyết định Số: 1893/ QĐ-BGD ĐT, ngày 03/6/2016 và Quyết định Số: 2079/ QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND Tỉnh Đăk Lăk Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện hướng dẫn số: 1609/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 08/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2016 – 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 172/KHNV-LTT, ngày 29/9/2016 của nhà trường về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
Nhà trường lên kế hoạch kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
I - KẾ HOẠCH KIỂM TRA HẾT MÔN HỌC KỲ I:
1. Quy định chung: Nội dung kiến thức kiểm tra nằm trong chương trình học kì I. Nhà trường yêu cầu các đồng chí giáo viên phải hoàn thành chương trình trước ngày kiểm tra, nếu chậm tiết phải bố trí dạy bù kịp thời.
2.  Hình thức đề kiểm tra, Cấu trúc đề kiểm tra, Lịch kiểm tra, nhập điểm và hạnh kiểm, thống kê báo cáo kết quả học kỳ I ( theo kế hoạch của chuyên môn nhà trường)
* Lưu ý: - Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kì I theo lịch: giám sát, cán bộ coi kiểm tra và học sinh đến trường sớm hơn 30 phút trước giờ làm bài để làm công tác chuẩn bị kiểm tra.
- Bảo vệ thực hiện trực trống theo hiệu lệnh và lịch kiểm tra. Căn cứ lịch kiểm tra không xếp lịch coi kiểm tra cho các Đ/c làm công tác giám thị, Đ/c trưởng Ban TTND để các đồng chí thực hiện tốt công tác kiểm tra nề nếp học đường, giám sát công tác coi kiểm tra theo lịch.
- Trong quá trình kiểm tra, học sinh thực hiện tác phong nghiêm túc như những ngày học bình thường; chỉ mang theo bút, thước và những vật dụng liên quan theo quy định; giấy làm bài và giấy nháp sẽ được phát đến từng học sinh trong giờ kiểm tra.
- Chuyên môn nhà trường chỉ đạo, điều hành; các tổ trưởng CM phối hợp thực hiện công tác coi kiểm tra.
- Sau khi kiểm tra các môn TTCM trực tiếp nhận, kiểm tra và thu bài từ cán bộ coi kiểm tra, phân công chấm và trả bài theo quy định. Sau khi chấm, trả bài tự lên phương án lưu các bài KT.
- Báo cáo kết quả kiểm tra học kì theo mẫu cho chuyên môn nhà trường để kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở GD-ĐT theo quy định.
II - LỊCH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN, ĐIỂM KIỂM TRA VÀ HẠNH KIỂM:
1/ Nhập điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ: Các đồng chí GVBM phải hoàn thành tất cả các cột điểm thành phần theo PPCT ở phần mềm SMAS theo đúng thời gian quy định, hạn chót hoàn thành: 16g00’ Thứ Bảy, ngày 17/12/2016. Thứ Hai, ngày 19/12/2016, Đ/c Lê Văn Chính kiểm tra toàn diện kết quả việc thực hiện quy chế cho điểm, vào điểm ở phần mềm SMAS toàn trường báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản. Đồng chí nào vi phạm sẽ đưa vào xem xét, đánh giá thi đua học kì I.
2/ Nhập điểm kiểm tra học kỳ: GVBM sau khi hoàn thành điểm kiểm tra học kì I, nhập điểm vào phần mềm SMAS và chịu trách nhiệm về số lượng, tính chính xác của các cột điểm, hạn chót hoàn thành điểm  trước 16g00’ Thứ Ba,  ngày 03/ 01/2017 .
3/ Nhập hạnh kiểm học kỳ I: Các Đ/c GVCN hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm học kì I của học sinh lớp chủ nhiệm và nộp về Đ/c Phạm Thị Châu– Phó hiệu trưởng phê duyệt và nhập hạnh kiểm vào phần mềm SMAS và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hạnh kiểm học sinh, hạn chót 16g00’, Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 (Lưu ý: những học sinh vi phạm quy chế kiểm tra và học sinh vi phạm kỉ luật trong HKI cần xem xét xếp hạnh kiểm loại Trung bình hoặc Yếu tùy theo mức độ vi phạm, những trường hợp còn lại phải được bình xét tại lớp và thông qua trước lớp căn cứ Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4/ Kiểm tra, in kết quả đánh giá, xếp loại học kỳ I: Thứ , ngày 04/ 01/2017, Đ/c Lê Văn Chính kiểm tra toàn diện kết quả và điều chính sai sót việc thực hiện quy chế của giáo viên, các giáo viên liên quan phối hợp thực hiện ở phần mềm SMAS toàn trường.  báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng bằng văn bản trước 16h00, Đồng chí nào vi phạm sẽ đưa vào xem xét, đánh giá thi đua học kì I.
III - LỊCH LÀM VIỆC ĐẾN SƠ KẾT HỌC KÌ I:

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Từ thứ Năm
22/12/2016 đến Thứ Sáu 30/12/2016
Cả ngày Học chính khóa và thực hiện nhập điểm, hạnh kiểm, kiểm tra học kỳ I theo Kế hoạch ( tuần 18, tuần 19). Hoàn thành phân công nhiệm vụ, chuẩn bị sơ kết HKI và lên thời khóa biểu học kỳ II. Toàn trường  
Từ 31/ 12/2016 đến
02/ 01/ 2017
Cả ngày Nghỉ  tết Dương lịch Toàn trường Thứ 7,CN, Thứ 2
Thứ Ba
03/ 01/2017
Sáng Học bình thường theo thời khóa biểu HKI thực hiện theo PPCT Tuần 01 học kỳ II (Tuần 19 thực học, Tuần 20 kế hoạch năm học). Toàn trường  
Chiều Hoàn thành kết quả học kỳ I báo cáo Hiệu trưởng
Thứ
04/01/2017
Sáng Học bình thường theo thời khóa biểu HKI thực hiện theo PPCT Tuần 01 học kỳ II (Tuần 19 thực học, Tuần 20 kế hoạch năm học). Toàn trường  
Chiều - Họp Hội đồng thi đua từ 14 giờ 00’. Hội đồng thi đua  
Thứ Năm
05/01/2017
Sáng Học bình thường theo thời khóa biểu HKI thực hiện theo PPCT Tuần 01 học kỳ II (Tuần 19 thực học, Tuần 20 kế hoạch năm học). Toàn trường  
Chiều - Họp Hội đồng sư phạm từ  14 giờ 00 Hội đồng sư phạm  
Thứ Sáu và Thứ 7, ngày 06 và 07/01/2017 Cả ngày Học bình thường theo thời khóa biểu HKI thực hiện theo PPCT Tuần 01 học kỳ II (Tuần 19 thực học, Tuần 20 kế hoạch năm học).
- Hoàn thành Thời khóa biểu dạy học chính khóa và dạy thêm- học thêm HKII, báo cáo Học kỳ I và  Báo cáo cấp trên.
Toàn trường  
Chủ Nhật
08/ 01/2017
Sáng Họp các chi hội cha mẹ học sinh
từ 7 giờ 30’ ( GVCN phụ trách)
Toàn trường  
  Nghỉ
Thứ Hai
09/01/2017
Sáng - Thực hiện dạy học chính khóa và dạy thêm- học thêm theo TKB HKII.
- Sơ kết  HKI trong tiết chào cờ.
Toàn trường  
Chiều Các lớp(nhóm) dạy thêm, học thêm bắt đầu học đợt II
IV – KÊ KHAI GIỜ  LAO  ĐỘNG HK I, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HK II, NĂM HỌC 2016 - 2017:
Các tổ triển khai cho giáo viên kê khai giờ dạy + kiêm nhiệm học kì I từ tuần 01 đến tuần 18 ( tổng số giờ lao động bao gồm: Tổng số giờ dạy thực tế theo phân công + Tổng số giờ kiêm nhiệm theo phân công + Tổng số giờ dạy thay và Tổng số giờ bồi dưỡng học sinh giỏi). Riêng tuần 19: Từ ngày 26/12 đến hết 31/12/2016 Căn cứ thực tế công việc Phó hiệu trưởng chuyên môn Phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo giờ tiêu chuẩn thực hiện việc coi kiểm tra, chủ nhiệm lớp và thực hiện kế hoạch sơ kết học kỳ I ( tổng số giờ lao động trong tuần tính theo số giờ tiêu chuẩn/ tuần của từng giáo viên theo quy định hiện hành).
Số tiết bồi dưỡng học sinh giỏi là số tiết theo quy định hiện hành ( riêng các bộ môn năng khiếu nếu không thanh toán tiền bồi dưỡng theo chế độ tập luyện mà chỉ thanh toán hỗ trợ nước uống tập luyện thì tính như số tiết bồi dưỡng các môn văn hóa).
Nếu trong tổ có sự chênh lệch giờ dạy của giáo viên sau khi điều chỉnh mà chưa đủ số giờ lao động theo tiêu chuẩn cần tham mưu để thực hiện trong học kì II để đảm bảo việc phân công và số giờ lao động theo tiêu chuẩn quy định hiện hành;
Yêu cầu Phó hiệu trưởng chuyên môn triển khai việc kê khai giờ lao động học kỳ I ( theo mẫu), các Đ/c tổ trưởng CM thực hiện và điều hành Tổ thực hiện, thống kê, tổng hợp kết quả từng thành viên theo đơn vị Tổ học kỳ I, điều chỉnh phân công học kỳ II nộp về cho Hiệu trưởng trước ngày 22/12/2016 để duyệt kết quả giờ lao động HKI, thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ ở HKII và tổ chức thực hiện kể từ ngày 03/01/2017.
* Lưu ý:
- Để thực hiện tốt kế hoạch đề nghị các đồng chí CB, GV, NV chú ý theo dõi lịch làm việc, lịch kiểm tra và lịch phân công  coi kiểm tra.
- GVCN phổ biến lịch làm việc, lịch kiểm tra của nhà trường đến từng học sinh trong lớp.
          - Đ/c Phạm Thị Châu tổ chức triển khai việc đánh giá, xếp loại thi đua học kỳ I đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trước 20/12/2016; Đ/c Nguyễn Thị Ngân phối hợp triển khai tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả.
- Đ/c Lê Văn Chính tổ chức triển khai việc đánh giá, xếp loại thi đua học kỳ I đối với học sinh, phụ trách phần mềm SMAS và thực hiện báo cáo sơ kết học kỳ I; Đ/c Phạm Văn Giáp phối hợp thực hiện.
- Các tổ CM, tổ VP, các tổ chức chính trị trong nhà trường căn cứ lịch làm việc của nhà trường bố trí thời gian họp đánh giá, xếp loại HKI và báo cáo về Đ/c Nguyễn Thị Ngân – Phó ban thường trực ban thi đua trước ngày 30/12/2016.
- Các lớp 10, 11, 12 ôn tập buổi chiều tạm nghỉ học ôn tập trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 08/01/2017 ( tuần 19, tuần 20) để nhà trường tổ chức kiểm tra và sơ kết HKI; kể từ 09/01/2017 thực hiện theo kế hoạch dạy thêm, học thêm học kỳ II.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra và sơ kết học kì I, công tác chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2016 – 2017 của nhà trường. Yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện nghiêm túc, có gì vướng mắc trong quá trình thực hiện gặp lãnh đạo nhà trường trao đổi, giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                          
- Lãnh đạo, TKHĐ; CĐ, ĐTN;
- TTCM, TT CN&GT, TBTTrND;
- GVCN (20 lớp),  Bảo vệ;
- Niêm yết (02): Phòng giao ban, Bảng tin;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 

Nguồn tin: Ban Giám hiệu nhà trường:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây