Kế hoạch hàng tháng năm học 2016 - 2017

Chủ nhật - 02/10/2016 19:28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮKLẮK   
     TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG
 NĂM HỌC 2016 – 2017
( Ban hành kèm theo kế hoạch số 172 / KHNV-LTT, ngày 29 tháng 9 năm 2016)
 
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC T/C THỰC HIỆN
8,9/ 2016 - Khai giảng năm học 2016 – 2017 Toàn trường
- Tổ chức đăng ký thi đua, đăng ký SKKN, phát động phong trào thi đua và ký cam kết thi đua năm học 2016 – 2017.
-  Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, tháng khuyến học 2016.
- Tổ chức Đại hội, Hội nghị các tổ chức đoàn thể theo kế hoạch.
- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp và hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh toàn trường.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch; tổ chức Trung thu cho con CB,GV,NV; thăm và tặng quà Trung thu cho thiếu nhi buôn kết nghĩa (Buôn Ur).
Lãnh đạo,
Công đoàn, Đoàn thanh niên, BĐD CMHS, GVCN.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn theo quy định của SGD&ĐT.
- Kiện toàn các hội đồng, các ban, các tổ chức theo quy định hiện hành trong năm học 2016-2017 và giai đoạn 2015-2020.
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn và nề nếp dạy học đầu năm học, triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12.
- Lãnh đạo dự giờ thăm lớp.
- Triển khai các lớp dạy thêm, học thêm, ôn tập nâng cao theo đăng kí của HS.
- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 theo kế hoạch.
- Tổ chức Hội nghị CÁN BỘ, VIÊN CHỨC năm học 2016- 2017.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn
- Hướng dẫn và thực hiện các khoản thu đầu năm học và quyết toán công khai các khoản  thu – chi năm học 2015 – 2016 thông qua Hội nghị CB – VC, hoàn thành dự toán ngân sách năm 2017. Hiệu trưởng, Trưởng các đoàn thể, kế toán, thủ quỹ
Lên kế hoạch để tham gia các cuộc thi theo kế hoạch của Sở CĐ, Đoàn TN
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 8,9/2016; triển khai công tác thi đua tháng 10/ 2016. Ban thi đua, KT
10/2016 - Tham gia ký giao ước thi đua ở cụm thi đua.
- Tham gia thi chọn vào đội tuyển Quốc gia HS giỏi khối 12.
 - Dự giờ thao giảng, góp ý chuyên môn.
-  Kiểm tra toàn diện hồ sơ giáo viên, cán bộ, nhân viên.
-  Đón các đoàn kiểm tra của Sở (nếu có).
- Tham gia các Cuộc thi, Hội thi do sở tổ chức.
Lãnh đạo, TKHĐ
Tổ chuyên môn, Công đoàn, ĐTN, KT-CNTT
-  Kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở các tổ chuyên môn và công tác tổ chức ôn tập, bồi dưỡng và việc thực hiện chương trình dạy học ở các tổ.
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn, KT-CNTT.
- Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp và nề nếp ở các lớp.  Tổ CN-CTGT
- Tổ chức cuộc thi với chủ đền “Em yêu trường em” cho học sinh toàn trường . Đoàn trường
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTN- 15/10, 102 năm ngày sinh Anh Lý Tự Trọng, ngày Phụ Nữ Việt Nam- 20/10 và các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch. Đoàn trường, Công đoàn
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 10/2016; triển khai công tác thi đua tháng 11/2016. Ban thi đua, KT
11/2016 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11;
- Tham gia Hội thao truyền thống, hội thi do Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành tổ chức.
Lãnh đạo,
các tổ chức đoàn thể
-Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch của trường.
- Tham gia hoạt động thao giảng qua mạng.
Tổ CM, KT-CNTT.
- Kiểm tra tiến độ viết sáng kiến kinh nghiệm Chuyên môn & Công đoàn
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ban quản lý DT,HT
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 11/2016; triển khai công tác thi đua tháng 12/2017. Ban thi đua, KT
12/2016 - Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Tổ chức các Hoạt động ngoại khóa tháng 12/2016.
Đoàn trường,  CĐ.
- Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chức đánh giá xếp loại chuyên môn học kỳ I.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch của trường, lớp 12 theo lịch của Sở.
- Hoàn thành việc thực hiện qui chế cho điểm Học kỳ I.
- Hoàn thành việc cập nhật và báo cáo PMIS 6 tháng cuối năm.
Lãnh đạo, Chuyên môn,
KT- CNTT
- Quyết toán ngân sách năm 2016, bảo vệ dự toán ngân sách 2017.
- Xét nâng lương và nâng lương sớm 6 tháng cuối năm 2016.
- Tổ chức kiểm kê CSVC 00h ngày 01/01/2017.
Hiệu trưởng, kế toán, CĐ, VP, LĐ-CSVC.
- Kiểm tra và đánh giá công tác thi đua của các lớp.
- Tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức theo kế hoạch.
Chuyên môn, Tổ PC-CTCN
Đón các đoàn kiểm tra dạy học, dạy nghề phổ thông và các hoạt động giáo dục của Sở. Toàn trường
Tham gia cuộc thi “Giao lưu Olympic Tiếng Anh” cấp tỉnh Chuyên môn, tổ Tiếng Anh
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 12/2016; triển khai công tác thi đua tháng 01/2017. Ban thi đua, KT
01/2017 - Kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên Việt Nam 09/1/2017, xây dựng 01 công trình thanh niên 2017;
- Tổ chức sơ kết học kỳ I và các Hoạt động ngoại khóa tháng 01/2017.
Lãnh đạo,
Công đoàn,
Đoàn TN
- Triển khai chương trình học kỳ II theo kế hoạch, thời gian năm học của UBND Tỉnh.
- Tham gia  cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch của trường.
- Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, giáo dục thể chất và dạy nghề PT.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn
 
- Tổ chức họp phụ huynh giữa năm học 2016- 2017. LĐ, GVCN,
Ban ĐDCMHS
Tham gia thi khoa học, kỹ thuật, thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay và các cuộc thi cấp Tỉnh.
- Tham gia Hội thao Quốc phòng- An ninh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV
Chuyên môn
- Hoàn thành báo cáo thống kê chất lượng giáo dục, học sinh bỏ học, cơ sở vật chất học kỳ I cho Sở.
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 01/2017; triển khai công tác thi đua tháng 02/2017.
Ban thi đua, KT
02/2017 - Kỷ niệm ngày thành lập ĐCS VN 03/2.
- Nghỉ tết nguyên đán 2017.
Toàn trường
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch của trường.
- Tham gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp tỉnh cho học sinh Trung học.
- Tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh cho giáo viên Trung học.
- Tổ chức cuộc thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường cho giáo viên.
- Tổ chức Dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, qui chế cho điểm và việc thực hiện chương trình học kỳ II.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn, KT- CNTT
- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp các lớp. Tổ PC-CTCN
- Tổ chức cuộc thi “Nét bút tri ân” Cha mẹ, thầy cô cho học sinh lớp 12.
-  Tổ chức chương trình ngoại khóa tháng 02/2017.
Đoàn thanh niên, Tổ Ngữ văn
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ban quản lý DT,HT
-Tổng hợp kết quả thi đua tháng 02/2017; triển khai công tác thi đua tháng 3/2017. Ban thi đua, KT
3/2017 - Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ- 8/3.
- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.
- Tổ chức chương trình ngoại khóa tháng 3/2017.
Lãnh đạo,
Công đoàn,
Đoàn thanh niên
- Thành lập đoàn dự thi học sinh giỏi lớp 12, thi giải Toán qua Internet, thi Tiếng Anh qua Internet cấp Tỉnh.
- Tư vấn, hướng nghiệp và hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng cho khối 12.
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ các Tổ, hồ sơ cá nhân giáo viên, cán bộ, nhân viên học kỳ II.
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch của trường.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn, KT- CNTT
- Dự thi HSG TDTT cấp tỉnh
- Tham gia kì thi Olympic 10/3 lần thứ 2
- Tham gia cuộc thi tự làm và sử dụng đồ dung dạy học cấp tỉnh
Chuyên môn
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ban thanh tra, CTV TTra
- Tổng hợp kết quả thi đua tháng 3/2016; triển khai công tác thi đua tháng 4/ 2016. Ban thi đua, KT
4/2017 - Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4.
- Tổ chức cuộc thi “Chinh phục đường đến Olympia”, đăng ký dự thi Olympia do VTV3 tổ chức năm 2018.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tháng 4/ 2017.
Đoàn trường.
 
Đoàn trường, các Tổ chuyên môn,
- Giỗ tổ HÙNG VƯƠNG -10/3 Âm lịch Toàn trường
- Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ và xếp loại chuyên môn cuối năm học.
- Kiểm tra việc thực hiện qui chế cho điểm của giáo viên.
- Tổ chức ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia cho HS khối 12.
- Kiểm tra chung theo kế hoạch của trường.
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch của trường và lớp 12 theo đề Sở.
- Tham gia tập huấn thi kỳ thi THPT Quốc gia theo kế hoạch của Sở.
Lãnh đạo,
Tổ chuyên môn, KT
- Tham gia kiểm tra thi đua ở cụm thi đua. BGH,CĐ
- Kiểm tra và tổng hợp nề nếp thi đua cuổi năm học ở các lớp. Tổ chủ nhiệm-CTGT
- Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2016-2017 Ban thi đua, KT
5/2017 - Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động- 01/5, ngày sinh Bác Hồ 19/5.
- Tổ chức tổng kết công tác đoàn, hội và bàn giao đoàn viên, hội viên về sinh hoạt ở địa phương.
Công đoàn, Đoàn thanh niên
- Tổng kết năm học 2016 – 2017 và lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12.
- Lập kế hoạch công tác hè 2017, tổ chức các lớp ôn tập hè 2017.
Toàn trường
- Tổ chức họp các chi hội cha mẹ học sinh cuối năm. GVCN
- Tổ chức kiểm tra đánh giá CSVC và nhận bàn giao CSVC của các lớp. Ban LĐ, Bảo vệ, GVCN
 - Hoàn thành hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học. Ban thi đua, KT
6/2017 - Tổ chức cho HS tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2017 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở, tổ chức ôn tập trong hè.
- Tổ chức cho CBGV và học sinh nghỉ hè và tham quan học tập trong hè 2017.
Toàn trường
Báo cáo kết quả Kiểm tra, đánh giá kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2016- 2017. Hội đồng
đánh giá.
- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2017. Ban xét lương
7/2017 - Chuẩn bị CSVC phục vụ năm học 2017 – 2018 và lao động vệ sinh trong hè.
- Hoàn thành công tác tuyển sinh và biên chế năm học mới.
Ban giám hiệu, VP, Ban tuyển sinh
- Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ- 27/7. CĐ, ĐTN
8/2017 - Kỷ niệm cách mạng Tháng Tám. Đoàn trường
- Tham gia tập huấn công tác chuyên môn theo kế hoạch của Sở.
- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017.
- Ổn định và hoàn thành phân công chuyên môn & tổ chức dạy năm học mới.
-  Họp các chi hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2017- 2018.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng năm học 2017 – 2018.
Toàn trường

Nguồn tin: Ban Giám hiệu nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây